• I TÅKEHEIMEN: Tåken lå tett som grøt på Halhjem tirsdag ettermiddag. Her er fergen «Raunefjord» på Halhjem i 16-tiden. FOTO: JAN PETTER SVENDAL, NYTTIOS.COM

Ferge gikk på land

MF «Fanafjord» traff tirsdag kveld en holme på vei inn mot Halhjem.