• TERRORMÅL: Ett av togene som ble rammet av terrorangrepet i Madrid 11. mars 2004. 191 mennesker ble drept i eksplosjonene. Foto: Andrea Comas, Reuters FOTO: Andrea Comas, Reuters

Fører ikke terrortilsyn med jernbanen

Det føres ikke tilsyn med terrorsikringen av jernbane- og t-banenettet i Norge. Forskrifter kan tidligst komme sommeren 2014.