Mopedist påkjørt

Sjåfør skal ha fått et illebefinnende.