• SNUDDE GRUPPEN: Dag Skansen fikk Høyres gruppe til å stemme for en bybanetunnel ved Kjøttbasaren, dersom gruppemedlemmene samtidig fikk stemme for Aps forslag om at Bryggen uansett skal være banefri. FOTO: Ørjan Deisz

Slik sikret han flertall

Dag Skansen (H) ga Høyre-politikerne klarsignal til å «frede» Bryggen for Bybanen. Det sikret flertall for Kjøttbasaren-tunnelen.