Aukande problem

Sosial dumping spreier seg til nye bransjar. LO og NHO krev nye tiltak, regjeringa vil ha lengre fengselstraffer.