• SLIK SER DET UT: Ut fra dette høyoppløste databildet kan de som trenger det, hente ut nøyaktig informasjon om bunnforholdene. ILLUSTRASJON: STATENS KARTVERK

Forsvaret holder tilbake bunnkart

Kartverket sitter med detaljerte bunnkart for store deler av norskekysten, men får ikke utlevere dem til kundene sine.