Det meste av Vestlandet, fra nord i Rogaland og opp til Sunnmøre, kan vente seg mye nedbør fra torsdag ettermiddag og utover fredag. Lokalt kan det gi oversvømmelser og fare for jordskred, varsler Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE).

Direktoratet tror likevel ikke vannføringen vil bli så stor at det er snakk om noen femårsflom i de større vassdragene.

Tettbygde strøk vil være spesielt utsatt for lokale oversvømmelser. Det er mye vann i bakken, noe som sammen med nedbøren øker faren for jordskred, spesielt i bratt terreng og langs elver og bekker med mye vann.