• Vi ser at volden blir grovere, hyppigere og forekommer mer organisert ved flere bergensskoler, sier Chris Joakim Rørset i Antimobbekontakten Norge.

Fredag 29. oktober rykket politiet ut til Rothaugen skole i Sandviken etter melding om bråk blant elevene. Én elev ble sendt til legevakten for en sjekk, mens to elever ble tatt med til barnevernsvakten på politihuset i Bergen etter slagsmålet.

Nå slår Antimobbekontakten i Norge alarm om det de mener er en tendens ved flere bergensskoler.— Det er ikke første gang vi hører slike historier fra Rothaugen skole. Slik som vi oppfatter situasjonen i Bergen er bruk av vold et økende problem, og Rothaugen er en skolene vi får mange henvendelser om, sier leder Chris Joakim Rørset.

- Volden blir grovere

Antimobbekontakten fikk i fjor henvendelser om rundt 250 ulike saker om mobbing i Bergen. I år har de fått mange flere.

— På generelt grunnlag i Bergensregionen vil dette antallet dobles i år, sier Rørset.

En stor andel av henvendelsene gjelder vold: 150 av henvendelsene i fjor gjaldt fysisk mobbing. Endelige tall for 2013 er ikke utarbeidet, men Rørset forventer en økning også her.

— Mange unge føler seg utrygge og utsatte, og fysisk mobbing er et av hovedtrekkene vi ser, sier han.

Det er snakk om trusler, spark, slag, spytting, dytting og lugging, men også grovere vold.

— I Bergen ser vi at volden blir grovere, hyppigere og forekommer mer organisert, og at terskelen for å si ifra er blitt høyere, forteller Rørset.

I tillegg står mobbing på sosiale medier for den største økningen i antall henvendelser.

Kritisk til skoleledelsen

Rørset understreker at han representerer de elevene som er mest sårbare, og som kanskje ikke tør å stå frem overfor lærere og skoleledelsen.

— Elever og andre vi har snakket med føler seg truet og tør ikke stå fram. Da må vi snakke på vegne av disse elevene, sier han.

Han går hardt ut mot skoleledelsen på Rothaugen og kaller dem naive i sin håndtering.

— Når politiet må rykke ut for å stanse et slagsmål på en ungdomsskole, har det gått for langt. Da må skoleledelsen gå i seg selv og se hvorfor dette ikke er forebygget.

Skjønnmaler situasjonen

Anna Elisa Tryti, leder for foreldreutvalget (FAU) ved Rothaugen skole, har etter fredagens hendelse gått ut i Bergensavisen. Hennes hovedbudskap har vært at skolen ikke må skjønnmale situasjonen, men gi foreldrene nok informasjon.

— Vi har vært i kontakt med skoleledelsen, og de har lovet at det skal sendes ut mer informasjon til foreldrene i løpet av de neste dagene. I tillegg vil FAU ha et møte med rektor så snart han er tilbake fra ferie, sier Tryti til BT.

Tryti forteller at hun har inntrykk av at situasjonen på skolen har bedret seg de siste par årene, og at foreldrene og elevene stort sett rapporterer om et trygt og godt skolemiljø.

— Mitt inntrykk er at situasjonen på skolen er blitt mer stabil og rolig i løpet av de 2,5 årene jeg har hatt barn på skolen. Samtidig har det vært episoder med vold og narkolanging over tid som vi selvsagt ikke kan tolerere. I slike situasjoner må det resolutt handling til. Når ungdom sier at de føler seg utrygge på skolen og når kriminelle handlinger foregår, må tiltak som virker settes i verk.

Personlig nedtur

Rektor Atle Fasteland tar til seg kritikken både fra Tryti og Antimobbekontakten. Han innrømmer at episoden på fredag var et tilbakesteg i det arbeidet skolen gjør for et godt skolemiljø.

— Jeg ser ikke nødvendigvis at jeg kunne gjort noe annerledes, men dette er absolutt en personlig nedtur. Jeg ville også kanskje respondert annerledes i pressen på situasjonen dersom jeg hadde vært på jobb da det skjedde. Men jeg har ikke gitt opp, sier Fasteland, som kom tilbake fra ferie tirsdag kveld.

Han er likevel ikke enig i at skolen er naiv.

— Vi har stort sett kontroll på elevene, og vi har en rekke antimobbetiltak på skolen. Men jeg tar det på alvor dersom det er slik at elevene er redde for å si ifra om mobbeepisoder, for eksempel i frykt for represalier fra mobberne, sier Fasteland.

Han kunne imildertid ønske at Antimobbekontakten hadde kommet til ham tidligere, dersom de vet om episoder han ikke selv har fått kjennskap til.

- Må tenke annerledes

Rektoren understreker at av de 520 elevene på Rothaugen, er det kun noen få prosent av elevene som ikke ”treffes” av antimobbeprogrammet til Olweus, som skolen innførte for om lag ett år siden, og andre tiltak skolen gjør.

— Vi må tenke annerledes rundt disse elevene. Vi må jobbe videre med kontakten vår med politi, barnevern, utekontakt og andre som kan bidra til hvordan vi bedre kan fange opp disse elevene, sier rektoren.

— Vi må fortsette arbeidet, men det jobbes allerede godt i Bergenhus bydel med disse problemstillingene.

Han har dialog med FAU og skal ha møte med dem så raskt som mulig.

— Da vil jeg legge frem hele saken fra sist fredag. Foreldrene vil få anledning til å stille spørsmål og vi vil diskutere hvordan vi har taklet denne hendelsen. Målet er å lære mest mulig av det, sier Fasteland.

Han mener selv at han overfor foreldrene har tegnet et rett bilde av miljøet på skolen.

— Miljøet er generelt veldig godt, sier han.