• TØRRKOKING: KKvinnen i 80-årene ble reddet ut av røykdykkere fra leiligheten i Fyllingsdalen. FOTO: HELGE SKODVIN

Reddet ut av røykdykkere

Kvinne i 80-årene kjørt til Haukeland etter tørrkoking i Fyllingsdalen.