Innbrudd i boder

Naboen hørte mistenkelige lyder.