• LØFTER FRA BYRÅDEN: Dag Inge Ulstein.

Lover boligplan for psykiatripasienter

Dag Inge Ulstein fortelle Helse Bergen hvordan han har tenkt å finne boliger til 40 utskrivingsklare pasienter i psykiatrien.