• (1/2)
    EVAKUERT: En flaske med svovelsyre har eksplodert. Alle i bygget er evakuert. FOTO: ANE ELISABETH BØRHAUG

Flaske med svovelsyre eksploderte

En flaske med svovelsyre har eksplodert på et laboratorium på Nordnes.