• SKAL BESTEMME: Ap bestemmer seg i dag for hvilket alternativ de ønsker for Bybanen. Flere har varslet motstand mot Bryggen-alternativet. FOTO: Tor Sponga (illustrasjon)

Splittet styre i bybanesak

I kveld avgjør Ap hvilken bybanetrasé gjennom sentrum som får flertall i bystyret. Partistyret heller mot tunnel.