Bru er best mellom aust og vest

Hardangerbrua gir Rv. 7 Hardangervidda ein liten tidsmessig fordel blant vegalternativa mellom landets to største byar. Så lenge vêret på Vidda slepp deg forbi.