Bestemmer selv hvem som får bygge

Havnedirektøren er selv øverste myndighet når kaier og brygger skal bygges i bergensområdet.