• AND I ISEN. Lyngbøvannet frøs til is mens anden sov, kanskje. FOTO: Eivind Wilhelmsen.

And fast i isen

And satt fast i isen på Lyngbøvannet.