- Dette er urett

Nav krevde bidrag fra død ekssamboer — og la seg helt flate. Men nå har Øivind Lunde fått nytt krav.