• MOT BERGEN: Kø på 39 innover mot Vågsbotn og Eikåstunnelen torsdag ved 18.30-tiden. FOTO: ØRJAN TORHEIM

- Vil følge med på trafikkflyten

Vegvesenet skal overvåke køsituasjonen og jobbe med lysreguleringen rundt nye Eikåstunnelen. Åpningsdagen ble det til dels kaos.