Et flertall i Stortinget ønsker at Norge skal ta imot flere syriske flyktninger enn de 1000 som regjeringen har åpnet for. Nå reageres det kraftig på at justisministeren ikke har fulgt opp vedtaket.

— Regjeringen gir blaffen

- Kristelig Folkeparti fremmet et forslag vi fikk Stortingets flertall med på. At regjeringen da ikke leverer, er uakseptabelt, sier Geir Toskedal, innvandrings­politisk talsmann i KrF.

- Regjeringen gir blaffen i stortingsflertallet, fortsetter Aps nestleder, Helga Pedersen.

Hun er svært opprørt over at regjeringen ikke vil ta imot flere syriske kvoteflyktninger.

- Det er ufølsomt overfor mennesker som befinner seg i en svært alvorlig situasjon, og det er arrogant overfor flertallet som ønsker å ta et større ansvar for de syriske kvoteflyktningene, sier Pedersen.

Forslag om 5000

Over tre millioner mennesker er på flukt som følge av borgerkrigen i Syria. I den hjemlige diskusjonen har regjeringen vist til at det er mer effektivt å hjelpe flyktningene i nærom­rådet. Blant de øvrige partiene på Stortinget mener en derimot at Norge kan ta imot flere. I juni behandlet representantene et forslag fra SV og Karin Andersen om å ta imot 5000 syriske kvoteflyktninger i Norge. Det ville ikke de andre partiene støtte, men SV, Ap, Sp, V og KrF stemte alle for et anmodningsvedtak.

- V og KrF må rydde opp

Her står det at regjeringen må redegjøre for Stortinget om hvor mange flere syriske flyktninger Norge kan ta imot i 2014-2015.

Svaret kom onsdag i statsbudsjettet. Regjeringens svar er null økning. Det betyr at Norge vil ta imot 1000 syriske kvoteflykt­ninger i 2015, akkurat det samme tallet som i 2014.

- Jeg tar det for gitt at KrF og Venstre rydder opp i dette, sier Helga Pedersen, nestleder i Ap.

Hun minner om at Stortinget ikke har noe sterkere tvangs­middel overfor regjeringen enn å gjøre vedtak.

- Skammelig

Også i SV og Sp forventes det at regjeringens støttepartier, V og KrF, setter hardt mot hardt og tvinger regjeringen til å følge Stortingsflertallet.

- Det er skammelig at regjeringen ikke vil gjøre mer for å hjelpe folk i den verste flyktningkatastrofen verden har sett etter annen verdenskrig. Nabolandene er bokstavelig talt overfylt av flyktninger. Mange må ut av disse områdene, og FN skal hjelpe kvoteflyktningene. De må få komme til andre land, sier Karin Andersen (SV), og ­legger til:

- Dette må føre til at fler­tallet bruker makten, for å tvinge regjeringen til å gjøre noe de er imot.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, har samme melding:

- Regjeringen velger å ignorere stortingsflertallets vilje. Da må Stortinget ta en beslutning, gjøre et vedtak, og pålegge regjeringen å øke kvoten med syriske flyktninger, sier Slagsvold Vedum.

Varsler forhandlinger

I KrF og Venstre bruker de mildere ord, men reaksjonene er likevel kraftfulle.

- Vi har bedt regjeringen komme tilbake med forslag om hvor mange flere de kan ta imot. At svaret er null er vi både skuffet over og stiller oss undrende til. Dette er ikke i tråd med Stortingets vilje. Svaret kan ikke bli null etter at vi er ferdig med forhandlingene, sier Geir Toskedal (KrF).

Også i Venstre konstaterer de at regjeringen har oversett stortingsflertallets vedtak fra juni.

- Vi er skuffet. Det er en kritisk situasjon i Syria, og resten av verden må ta imot folk som trenger hjelp. Det er vårt ansvar å ta vår del av disse kvoteflyktningene, sier Venstres justis­politiske talsperson, Iselin Nybø.

Hjelp i nærområdene

I en e-post til BT skriver statssekretær Himanshu Gulati følgende:

- Det er viktig å se hele det norske bidraget i sammenheng. Vi vil aldri kunne ta imot alle syriske flyktninger til Europa. Måten vi hjelper flest mulig av de millioner av flyktninger, i og rundt Syria, er gjennom den humanitære hjelpen i nærområdene.