- Det kommer røyk ut av Damsgårdstunnelen

Full alarm.