• MÅ FRIFINNES: Forsvarer Randulf Schumann Hansen ba om at den tiltalte 30-åringen frifinnes for forsettlig drap på Kai Albert Foss. Her er han i retten med de medisinsk sakkyndige Peer Kåre Lilleng (t.v.) og Inge Morild. FOTO: PER LINDBERG

Derfor må tiltalte frifinnes

Forsvarer Randulf Schumann Hansen mener det er for stor tvil til å dømme den tiltalte 30-åringen for drap på Kai Albert Foss.