• RAS: Flere store steinblokker har rast ut i kjørebanen. FOTO: Svein Ove Lingjerde

Sperret inne av ras

Andre ras på samme sted på under en uke.