Ramla i sjøen

Berusa mann i 20-åra sendt til sjukehus med låg kroppstemperatur.