Oppvask i Leirvik

Kontrollutvalet krev full gjennomgang av kommunale eigedomssal og kontraktar i Leirvik hamn.