Laveste grunnvannstand på 30 år

Laveste grunnvannstand på 30 år langs kysten. Fana er et av de mest utsatte områdene.