Arbeider overmannet tyven selv

Basketak på Nygårdshøyden før politiet kom.