Mennene i statistikken står for nesten dobbelt så mange alvorlige eller livstruende skader og tre ganger så mange dødsfall som kvinnene. Det går fram av en analyse som If Skadeforsikring har gjort av egen personskadestatistikk med 22.000 skadetilfeller fra 2007 til 2012.

— Den store forskjellen i antallet alvorlige skader mellom menn og kvinner kan derfor ikke forklares med totalt sett flere skader på menn, sier rådgivende lege i If, Marit Krohg.

En forklaring kan være at menn rett og slett har en annen og mer risikofylt atferd i trafikken enn kvinner, mener hun.

Kvinner er overrepresentert ved fotgjengerskader og passasjerskader, mens menn er overrepresentert ved førerskader og sykkelskader. Menn har imidlertid de mest alvorlige skadene i alle de fire gruppene, viser tallene.

— Det kan se ut som menn også tar større sjanser enn kvinner når de ferdes langs veien eller blir med andre som passasjer i bil eller på motorsykkel, sier Krohg.

Menn er også overrepresentert ved eneulykker, det vil si utforkjøringer der ikke et annet kjøretøy er involvert.