• TRAFIKKEN ØKER: Hittil i år har trafikken gjennom bompengeringen i Bergen økt med 2,3 prosent. FOTO: Martin Eilertsen

50 millioner kjøretøy gjennom bomringen

Biltrafikken i Bergen bare fortsetter å øke, så langt i år med 1,2 millioner kjøretøy.