• NEI TIL BYGG: Barna ved Nygårdslien skole sperret veien ved Haustbeitet for å vise at de ønsker trygg skolevei, og ikke flere leiligheter i området. FOTO: ODD NERBØ

Demonstrerte for skoleveien

Her gir elevene klar beskjed.