— Jobben går greit, men det er høyst nødvendig at karene våre er godt beskyttet, sier arbeidsleder Bjørn Andal.

De brukte sprøytene blir plukket opp med klyper, og de som utfører jobben, har alle vernesko på seg.

— Det er for å sikre at de ikke får sprøytespisser i fotsålen, forklarer Andal.

Ti liter på en dag

Arbeidet med å gjøre de rusavhengiges tidligere oppholdssted fritt for sprøyter, startet mandag og skal etter planen være ferdig fredag. Bare den første dagen ble fem tolitersspann med brukte sprøyter og nålespisser plukket opp. Det betyr et tusentall sprøyter, som blir plassert i spesialspann, plombert og levert til destruering.

— Første dagen kom vi over store konsentrasjoner med sprøyter. Vi er veldig forsiktig når vi håndterer dem, sier Igor Puljic, en av arbeiderne fra Bydrift som står for ryddearbeidet.Området som blir ryddet, er gjerdet inn. De få stedene det går an å komme seg innenfor, er låst med solide hengelåser.

— Vårt inntrykk er at stengningen blir respektert. Vi har i all fall ikke sett noen som har prøvd å ta seg inn mens vi har vært her, sier Bjørn Andal.

Hovedtraseen åpen

Selv om mye er gjerdet inn, vil hovedgangveien gjennom den øvre delen av parken være åpen for fri ferdsel i den perioden opprustingen av parken skal foregå.

Grønn etats tidsplan er at ryddingen av sprøyter skal være unnagjort denne uken. Neste uke skal området rakes, slik at alt er klart til ansiktsløftet som denne delen av parken skal få.Flagghøyden har vært de rusavhengiges faste tilholdssted i flere år. I fremtiden skal dette blir et utsiktspunkt ikke bare for bydelens innbyggere, men for alle som ferdes i parken. I dag er plassen gjengrodd av vegetasjon.

Solrik helling

— Her skal vi med nennsom hånd beskjære disse trærne. Når vi er ferdig, vil det bli en fantastisk utsikt både mot Ulriken og mot Løvstakk-siden, sier etatsleder Sissel Lerum i grønn etat i Bergen kommune.

— Dette kommer til å bli en solrik, vestvendt li. Naboene her har vært veldig opptatt av å få frem stedets fantastiske beliggenhet, supplerer seksjonsleder og parkansvarlig Rune Hesjedal.

Det er ikke lagt noen plan for hvor mye av trærne som må vike.

— Det må vi nesten se etter hvert. Vi skal i all fall passe på at vi ikke raserer treveksten her, poengterer Lerum og Hesjedal.

Med stengningen av denne delen av parken og oppgraderingen, håper de å ta tilbake parken fra de rusavhengige, slik at befolkningen igjen får glede av denne grønne sentrumslungen.

— Det er et spennende arbeid vi nå er gått i gang med, sier Sissel Lerum.

Gjerdene restaureres

Samtidig med at de midlertidige stålgjerdene er satt opp, er jernstakittgjerdene ut mot Villaveien kappet ned og demontert. De er fredet, og hver enkelt seksjon blir nøyaktig merket med nummer, slik at de skal kunne settes opp igjen på nøyaktig samme sted når de kommer tilbake fra restaurering i Tyrkia. Tidligere har gjerdene ut mot Thormøhlens gate vært gjennom den samme fornyelsen.— Alt kommer til å bli veldig bra når arbeidet er ferdig. Da får parken et utseende den ikke har hatt på mange, mange år, forsikrer de to lederne fra Grønn etat.