Brannutrykning til Frydenbøveien

Brannvesenet rykket ut til Frydenbøveien etter at det skal ha vært en liten brann i forbindelse med matlaging.