Innsatte i arresten skal kunne ta imot besøk, også av andre enn sin egen forsvarer, og skal ha mulighet til å få utlevert personlige eiendeler. Det slo Politidirektoratet (POD) fast i nye, midlertidige retningslinjer som ble sendt ut i sommer.

Kritikk fra torturkomité

Hensikten er å unngå belastning som følge av isolasjon. Norge har i årevis fått kritikk fra Europarådets torturkomité for overdreven bruk av glattcelle.

Men både i Oslo og Bergen lurer politiet på hvordan besøkene skal gjennomføres i praksis. I et brev til POD ber Oslo politidistrikt om en klargjøring:

«Dersom vedkommende mottar besøk, hvordan skal dette gjennomføres i forhold til å forhindre at noe smugles inn til arrestanten? Skal den besøkende visiteres, og i så fall etter hvilken hjemmel», spør politiinspektør Egil Jørgen Brekke.

I dag er det så å si bare advokater og Røde Kors’ besøkstjeneste som slipper inn til de innsatte. Brekke ber om å få klargjort om hvem som helst nå skal få komme.

Skal få klær og lesestoff

- Vi har bedt om å få presisert retningslinjene. Dersom en innsatt sitter i arresten på grunn av bevisforspillelsesfare, vil det være mye mindre aktuelt med besøk enn hvis man sitter på grunn av gjentakelsesfare. For en typisk gjenganger med rusproblemer kan dette være aktuelt, sier Brekke.

Han stiller også spørsmål ved at innsatte skal få utlevert personlige eiendeler, som toalettsaker, klær og lesestoff.

«Hvordan skal politiet kontrollere eiendelene i forhold til at det ikke smugles inn narkotika», spør han. POD har så langt ikke svart på brevet, som ble sendt 14. juli.

Ifølge retningslinjene er det bare aktuelt med besøk når det ikke er nødvendig å holde den pågrepne i isolasjon. Bakgrunnen er en dom i Oslo tingrett tidligere i år, som slo fast at Norge brøt menneskerettighetene da en mann ble sittende tre dager for lenge på glattcelle. Staten har anket dommen.

4250 satt for lenge

På grunn av de spartanske forholdene i arresten, skal varetektsfanger overføres til en ordinær fengselscelle senest innen to døgn. Men reglene brytes daglig. Fra 2008 til 2013 økte antall oversittere med 57 prosent. I fjor gjaldt det 4250 personer, ifølge POD.

Visepolitimester Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt ser ikke for seg en strøm av besøkende til arresten i Bergen.

- Arresten vår er i en slik stand at den ikke egner seg for besøk. Politidirektoratet er godt kjent med forholdene, og at det er sterkt behov for å gjøre noe. Hvis det skal legges opp til besøk, må det skje et annet sted. Det sier seg selv at vi ikke kan gjøre det ofte, sier Fløystad.

I mange tilfeller vil innsatte som står i fare for å få isolasjonsskader, bli løslatt, ifølge visepolitimesteren.

- Vi vil følge retningslinjene vi har fått, men i praksis blir det nok vanskelig å bøte på situasjonen ved å åpne for besøk. I forrige uke løslot vi flere som skulle sittet varetektsfengslet, fordi det ikke er plass i fengslene, sier Fløystad.

Politidirektoratet ønsker ikke å kommentere saken.