I fjor startet Helse Vest prosjektet «Alle møter». Nye nettløsninger, bedre rutiner og organisering skal redusere pasient-fraværet. Nå er ett viktig verktøy på plass.

Vestlandspasienten.no er en ny nettportal der sykehuspasienter enkelt får oversikt over legetimer, kan sende meldinger til sykehuset og etter hvert kunne laste ned journaler og pasientrapporter.

— For kronikergruppen er dette det beste verktøyet de har kommet med noensinne. Vi har fått en helt ny hverdag. Nå er det lett å ha oversikt, å se om timer krasjer og over resepter, sier Birthe Sivertsen.

Hennes sønn er multihandikappet og i snart 20 år har hun forholdt seg til mange forskjellige poliklinikker på Haukeland universitetssykehus. Nå slipper hun blant annet å ringe innenfor telefontiden med beskjeder.

— For vår del, som er heftige brukere av sykehuset, er det stadig en telefon. Det er mye enklere å sende en melding, sier hun.

Lettere å avbestille

Sivertsen har vært med i et brukerpanel, sammen med syv andre helt vanlige mennesker. De har vært en kritisk gruppe, som har gitt mange råd om hva som vil fungere i praksis.

— De har fått slite litt og har nok revet seg i håret, men de har hørt etter. Jeg sitter på ganske mye erfaring og kan forklare hvorfor ting ikke fungerer, sier hun.

Nettløsningen gir mulighet til å legge timene inn i private kalendere på datamaskin og smarttelefoner. Foreløpig er det bare pasienter som kan sende meldinger til sykehuset, men i løpet av neste år kan sykehuset også kunne melde tilbake.

Sivertsen tror portalen vil gjøre det lettere å huske å avbestille timer, gjerne i god tid.

— Legene får mulighet til å bruke tiden effektivt og ikke vente på en pasient som ikke kommer, sier hun.

Forsiktig start

Helse Vest er foreløpig det eneste helseforetaket som tar i bruk en slik løsning, og nå er alle sykehusene med. Vestlandspasienten.no har vært testet siden februar og vært oppe å gå i Bergen siden slutten av april, men det har vært en forsiktig start.

— Det er ikke så mange som bruker portalen ennå. Vi har gått stille i dørene frem til forrige uke. Fra og med nå vil nok bruken øke kraftig, sier prosjektleder i Helse Bergen, Pål Ove Vadset.

Portalen er et ledd i et stort prosjekt Helse Vest har for å korte ned ventetid og få flere pasienter til å møte til timene sine. Etter hvert blir løsningen nasjonal.

— Dette er først og fremst et godt servicetiltak for pasienten. Det er positivt for alle, men har virkelig en stor verdi for dem som er kronikere eller har mange timer, sier Vadset.

— Norge har vært digitalt lenge. Hva er grunnen til at dette kommer først nå?

— Vi måtte ha en sikker identitetsløsning, og det er mye data som skal skyfles fra oss til portalen.

Etter hvert vil det bli stadig flere tilbud og informasjon å få på nettsiden. I november vil for eksempel pasienten kunne se henvisningsstatus og sitt innkallingsbrev

— Det er langt igjen før vestlandspasienten er ferdig, men det som er lagt ut til nå fungerer. Jeg får min oversikt og er kjempefornøyd, sier Birthe Sivertsen.

FORNØYD: Prosjektleder i Helse Bergen, Pål Ove Vadset.
HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS