Røyk fra leilighet

Utrykning til Espeland etter at beboer brente boss.