Handlar mest i vest

Butikkane i Førde selde varer for 129.000 kronar pr. innbyggjar i fjor. Det er klart mest på Vestlandet.