Martha (10) får opphold

Martha (10) har fått oppholdstillatelse i Norge.