Utsetter åpningen av Knappetunnelen

Kan ta flere uker å kontrollere sikkerhetssystemet.