Flesland evakuert

Feil på detektor utløste brannalarm.