Rykket ut til Knappenvannet

Brannvesenet rykket ut til Knappenvannet etter at det ble observert et hull i isen.