• SPREK OG ARBEIDSGLAD: Torodd Sørhage har jobba sidan han var 11 år. No er han 70 år og er framleis i arbeid. FOTO: Leif Gullstein

Oldefar på taket