Lot sykepleier avgjøre selvmordsfare

Legevakten fryktet selvmord og sendte psykiatrisk pasient til spesialist. Der overlot de til en sykepleier å avgjøre selvmordsfaren.