• Statsråder har gått av for mindre enn dette, sier Frank Aarebrot om byråd Liv Røsslands kjennskap til Frps bybaneutredning.

Finansbyråd Liv Røssland (Frp) kjente til Frps alternative bybaneutredning, og involverte seg i diskusjonen om hvordan den skulle brukes, viser e-poster BT har fått tilgang til. Tidligere har Røssland avvist enhver kjennskap til utredningen.

— Ubehagelig overraskelse

— Det er ikke særlig lojalt av Røssland. Statsråder har gått av for mindre enn dette for å si det sånn, og det kommer nok som en ubehagelig overraskelse for Ragnhild Stolt-Nielsen at en til i byrådet kjente til denne utredningen, sier professor i Sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen, Frank Aarebrot.

Han peker på at i et kollegium som et byråd er, er det lojalitet som gjelder. Han mener likevel det ville vært vanskelig for byrådslederen å sparke Liv Røssland, etter at hun ba Gunnar Bakke (Frp) gå av søndag.

— Det er ikke sikkert det er nødvendig å bruke kjøttøksen på Røssland. Jeg kan se fornuften i å se gjennom fingrene denne gangen. Beskjeden er gitt ved at Bakke måtte gå, sier Aarebrot.

Stortingsrepresentanter i SV demonstrerte i 2005 mot sin egen regjering, som vedtok å sende jagerfly til Afghanistan.

— De fikk ganske klar beskjed om at det gjør man ikke en gang til. Det bør man gjøre her også, gi litt voksenopplæring, sier Aarebrot.

- Uklare grenser

Han mener Høyre delvis har seg selv å takke, fordi partiet ikke har vært klare nok overfor Frp på hvor grensene går.

— Høyre har gitt Bergen Frp litt vel stort slingringsmonn innenfor parlamentarisk praksis. Frp fikk blant annet lov til å forlate byrådet på grunn av bompenger, for så å komme inn igjen. Det var sikkert pragmatisk lurt, men det tillot Frp å drive med politisk hykleri, sier Aarebrot.

Professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jenssen, mener Røssland burde unngått å kommentere og diskutere en privat utredning fra Frp. Han tror ikke det er uvanlig at partifraksjoner ber om å få fagfolk de har større tillit til, til å se på en problemstilling på nytt.

— Det tenker jeg ikke er veldig dramatisk. Men omstendighetene rundt hvordan denne rapporten blir offentlig kjent, har mye å si for om dette blir oppfattet som illojalitet, sier Jenssen.

- Kunne spart seg bråk

Harald Schjelderup (Ap) mener Ragnhild Stolt-Nielsen kunne spart seg mye bråk dersom hun hadde hørt på flertallet i bystyret og befolkningen, som ønsker en tunneltrasé for Bybanen til Åsane.

— Vi hadde spart oss for alt dette bråket og rotet om byrådet og fagetaten hadde gjort jobben sin i første omgang, og ikke vært så sikre på at dagløsningen deres ville skli glatt gjennom i bystyret.

Han mener det er lagt altfor lite tyngde i arbeidet med å fremskaffe skikkelige tunnelalternativer.

— Det mest synlige beviset på det er at Frp går til det skrittet å bestille sin egen rapport.

Schjelderup sier han aldri hørte om en pressekonferanse. Detaljene i rapporten visste han heller ikke noe om før han leste det i avisen.

— Det jeg visste var at Frp hadde bestilt en rapport hos Multiconsult. Og at den dreide seg om å justere den allerede fremlagte traseen for Peter Motzfeldts gate.

Dette gikk det ifølge ham rykter om på rådhuset flere uker i forveien.

— Det er overraskende at ikke andre i byrådet snappet dette opp. Jeg fikk nesten inntrykk av at dette ble allment kjent etter hvert.

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen understreker at byrådet har klare kjøreregler for denne typen saker.

— Hvordan saker som bybanerapporten bør håndteres i byrådspartiene har vi hatt en intern diskusjon i byrådet om. I denne saken som i mange andre er det viktig at vi har god dialog og er enige om kjørereglene, sier hun

— Hva som er slingringsmonnet innenfor parlamentarisme er et kontinuerlig arbeid som det har vært jobbet med siden innføringen av parlamentarismen, og som det fortsatt kommer til å jobbes med i fremtiden. Et system som alle synes er perfekt oppnår vi kanskje aldri, men jeg tror klare kjøreregler og samtidig et godt samarbeid er det viktigste. Og det er noe vi etterstreber hver eneste dag, forsikrer byrådslederen.

NEKTER KJENNSKAP: Liv Røssland hevder at hun ikke kjente til Frps alternative utredning om Bybanen - selv om hun fikk mail om den og svarte på den.
Marita Aarekol (arkiv)