Plutselig feber, muskelsmerter, hodepine eller sår hals. Etter hvert følger oppkast, diaré, ødelagte nyrer og lever, og i noen tilfeller interne og eksterne blødninger.

Det kan ta 2 til 21 dager før symptomene oppstår, først ved utslett, røde øyne, hikke, smerter i brystet, og puste— og svelgeproblemer.

Viruset angriper kroppens blodårer og forårsaker blødninger og blodpropper som fører til indre og ytre blødninger.

Ofrene dør av sirkulasjonssvikt og organsvikt.