Frp sin hemmelige bybanerapport skapte dårlig stemning i byrådet. Ingen av Frp-byrådene hadde informert byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) om rapporten, som går mot byrådets ønske om å legge Bybanen over Bryggen.

Kort tid etterpå ble kulturbyråd Gunnar Bakke bedt om å gå av som byråd. Etter det BT kjente til, var dette et av temaene Stolt-Nielsen diskuterte med Bakke i samtalen som endte med hans avgang.

Nektet for det

I etterkant har imidlertid byrådslederen avvist at hun tok opp bybanerapporten i møtet med Frp-byråden.

Gunnar Bakke selv mener dette er en feil gjengivelse av samtalen mellom de to.— Dette var en del av det hun tok opp. Det vil jeg påstå, sier Bakke nå til BT.

Han ønsker ikke å gå inn på andre deler av den samtalen.

Måtte gå

I forrige uke kom det frem at også finansbyråd Liv Røssland (Frp) kjente til bybanerapporten. Dette fikk imidlertid ingen følger for henne. I forbindelse med den saken, intervjuet BT byrådslederen. Da avviste hun igjen at bybanerapporten var en del av samtalen hennes med Bakke:

— Jeg kan bekrefte at denne bybanerapporten ikke sto på listen over de tingene jeg ønsket å ta opp med Gunnar Bakke. Men som jeg tidligere har sagt, så vil jeg ikke gå inn på hva som var innholdet i en fortrolig samtale mellom Gunnar Bakke og meg selv, sa byrådslederen i intervjuet forrige tirsdag:

— D u avviser at dette var et tema i samtalen deres?

— Jeg sier at dette ikke sto på min liste over ting jeg ønsket å ta opp med Gunnar Bakke.

Men tok du det opp?

— Det hørte ikke til blant de tingene jeg tok opp med Gunnar Bakke.

Står på sitt

Bakke skjønner ikke hvorfor hun sier som hun gjør:

— Jeg stiller meg uforstående til at byrådslederen nekter for dette.

Konfrontert med at Bakke nå sier det motsatte, står byrådslederen fremdeles på at hun ikke tok opp denne rapporten i avskjedssamtalen deres.

— Det var heller ikke bakgrunnen for at jeg ba om møte med Gunnar Bakke. Derimot tok han selv opp dette temaet på møtet.

Slik forklarer byrådslederen hvorfor hun unnlot å svare på det direkte spørsmålet om bybanerapporten var et tema i samtalen med Bakke.

— Fordi samtalen var fortrolig, og av respekt for det ønsket jeg ikke å gå inn på hva samtalen dreide seg om.

Fortrolig samtale

BT har vist frem e-post-korrespondanse som viser at finansbyråd Røssland (Frp) også var kjent med den omstridte bybanerapporten. Hun involverte seg i en diskusjon om hvordan den skulle legges frem for offentligheten. I etterkant har ikke dette fått noen følger for finansbyråden.

Byrådslederen avviser at hensynet til Røssland gjorde at hun ikke ville uttale seg om dette.

— Nei. Dette var en fortrolig samtale med og om Gunnar Bakke, og involverte ikke Liv Røssland.