- Håper på det beste

Morten Laupsa-Borge er kamerat med den yngste av de to savnede. Han forteller at klubben lever i håpet om at kameratene er i live.