- Nedgangen skyldes høye priser

Høye priser sørger for at verdien av norsk lakseeksport til Frankrike er høy til tross for volumnedgang. Det er de franske aktørene som rammes.