Slik blir du benådet

Det er ikke enkelt. Fem instanser kan ta en selvstendig vurdering av søknaden før den eventuelt innvilges.