• «TILBAKE TIL START»: - Går vi bort fra stor og dedikert politiinnsats mot russcenene, tror jeg vi hadde rykket tilbake til start, sier Kåre Stølen. FOTO: VEGARD GRØTT, SCANPIX

- Oslo-politiet bortviser 10.000 hvert år

I kampen mot åpne russcener har Oslo-politiet hatt over 30 faste politifolk i sving i tre år. Og vil fortsette på ubestemt tid.