- Hva er ebola?

- En virussykdom som ble oppdaget før første gang i 1976 i Kongo. Siden da har den forårsaket større og mindre utbrudd. Sykdommen dreper i alle aldre, og har høy dødelighet. Det finnes verken vaksine eller spesifikk behandling.

- Hvordan utmerker dette utbruddet seg?

- Dette er det mest alvorlige ebola-utbruddet noensinne. Det er mange momenter som er krevende, både størrelsen på utbruddet og at det er et nytt område. Å komme i kontakt med syke er et problem. Folk isolerer seg kanskje hjemme og smitter pårørende. Noen har liten tiltro til at offentlige myndigheter gir hjelpen de trenger. Området har dårlig infrastruktur med isolerte landsbyer. Det er lite tilgang på helsepersonell og kunnskapen er begrenset siden de ikke har hatt sykdommen i denne delen av Afrika før. Helsepersonell er også engstelige fordi de mangler nødvendig beskyttelsesutstyr. Samtidig kan det ta tid før man mistenker ebola, siden symptomene ligner på mange andre sykdommer. Feber, vondt i hodet, diaré og oppkast kan være mye annet.

- Hvordan smitter sykdommen?

- Ikke som influensa eller forkjølelse. Man må komme i direkte kontakt med kroppsvæskene til en syk person. Det betyr at de som har størst risiko er helsepersonell og familien til pasientene. Man er ikke smittsom før man får symptomer. Spesielt på slutten av sykeleiet er risikoen større for å komme i kontakt med viruset om det er mye blødninger, oppkast og diaré.

- Hvorfor er det foreløpig kun i afrikanske land sykdommen bryter ut?

Viruset sirkulerer trolig bare i dyrepopulasjonen i Afrika. Vi går ut fra at det stammer fra flaggermus eller andre dyr, og av og til smitter over på mennesker.

- Hvordan stoppes utbruddene?

- Ved gode smitteverntiltak. De syke isoleres og man får kontakt med dem som har vært i nærheten av pasienten, og sikrer at de ikke smitter videre om de blir syke. Det er absolutt mulig å stanse utbruddene.

- Hvordan vil dette utbruddet utviklet seg?

- Jeg tror det kommer til å fortsette en stund før man får stanset spredningen. Fokuset til Verdens helseorganisasjon (WHO) er å få kontroll over hvem som er smittet og hindre at det sprer seg til nye land. Dette må det jobbes med en god stund fremover. Situasjonen er svært alvorlig, og WHO må ha mye mer ressurser.

- Hvor bekymret skal nordmenn være?

- Nordmenn behøver ikke bekymre seg over ebola. Folk kan selvfølgelig reise til Norge i inkubasjonstiden og bli syke her, men de vil umiddelbart bli isolert på sykehus og personer som har vært i nærheten vil kontaktes og følges opp. Noe større utbrudd i Norge ser vi på som svært lite sannsynlig.

- Bør man la være å reise til området?

- Foreløpig fraråder vi ikke det, men man må følge forholdsregler som å unngå kontakt med syke og vite at man reiser i et kriseområde. Helsevesenet i disse landene er i krise.

- Hvordan er ebola sammenlignet med for eksempel svine— og fugleinfluensa?

- Ebola finnes bare akkurat på det afrikanske kontinentet. Ingen av de andre sykdommene har samme dødelighet, men de er mer smittsomme og vil smitte langt flere. De er vanskelige å sammenligne.

- Jobbes det med vaksine?

- Det er ikke alle sykdommer man klarer å lage vaksine mot. Det er noen som jobber med å utvikle vaksine, men det er jo en tidkrevende prosess. Ebola er ikke en sykdom som historisk har krevd mange menneskeliv. Det er mulig det kommer en vaksine, men flere faktorer må være til stede, både penger og interesse.

TRYGT I NORGE: Overlege Siri Helen Hauge ved Nasjonalt folkehelseinstitutt
ebola utbrudd.pdf