Petroleumsforskning kan være etisk uforsvarlig

Det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskning hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål ikke kan nås. Det er rådet fra de forskningsetiske komiteene til Universitetet i Bergen.

Publisert Publisert

KREVER MER REFLEKSJON: Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen har fått litt trangere rammer for å kunne drive petroleumsforskning. Foto: Fred Ivar Utsi Klementsen

iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Det har det siste året vært harde diskusjoner ved Universitetet i Bergen om petroleumsforskning er forskningsetisk forsvarlig. Debatten ble utløst etter fornyelse av akademia-avtaler mellom Statoil og flere forskningsinstitusjoner. I januar bad Universitetet i Bergen om råd fra De nasjonale forkningsetiske komiteeneee (NENT) i denne saken.

Bør presse på

I sin hovedkonklusjon som NENT presenterte nå i formidddag ser de en reell fare for et ansvarsvakum på dette området.

— Energi- og miljøutfordringene vi står overfor er kollektive, og handler om hvordan alle aktører samvirker. De forskningsfinansierende instansene har et stort ansvar, og må sikre at forskning som bidrar til omstillingen prioriteres, og gjøre en større innsats for å samkjøre norsk forskning innen dette feltet. Universitetenes må bidra med ny kunnskap i en omstillingsprosess og være en pådriver for omstilling gjennom å presse på for å prioritere satsningsområder i samarbeidet med petroleumsnæringen, skriver NENT i sin hovedkonklusjon.

- Driver ikke uetisk

— Det er viktig for oss at komiteene ikke vurderer vår faglige virksomhet som uetisk, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen. Han er også fornøyd med at komiteene peker på at petroleumsrelatert forskning har en rolle i en energiomstillingsprosess.

— Mye av petroleumsforskningen vi gjør er reservoarforskning som også er avgjørende for kunnskap om for eksempel lagring av CO2, sier Olsen.

Universitetene har ansvar

NENT mener at en oppfylling av målsetningen om bærekraft krever en energiomstilling og kunnskapsutvikling. Det tilligger forskningsbevilgende myndigheter og forskningsinstitusjonene et ansvar i denne sammenhengen, og universitetene har et særlig ansvar i kraft av sin rolle som kunnskapsbærer. Petroleumsforskning har fortsatt en rolle å spille i en omstillingsprosess, eksempelvis om det sikres en forsvarlig balanse mellom forskning på ulike energikilder, der forskning på fornybar energi og på hvordan de negative økologiske konsekvensene kan reduseres utgjør viktige bestanddeler. NENT mener fokuset ikke først og fremst må ligge på det enkelte forskningsprosjekt.

Vil saste mer fornybart

Dag Rune Olsen er glad for at komiteen vil ha universiteter som er mer prokative i en nødvendig energiomstilling.

— Vi vil forsterke vår satsing på fornybare energikilder og ønsker å få til klima og energiomstilling som et av vår viktigste satsingsområder, sier UiB-rektoren.

— Har de forskningsetiske komiteene gitt deg en etisk grensedragning som er klar og tydelig nok for Universitetet i Bergen?

— Vi må bruke litt tid til å sette oss inn i hele vurderingen deres, og se på de enkelte forskningsprosjektene våre opp mot dette, sier Olsen.

Etterlyser refleksjon

De forskningsetiske komiteene mener at universitetene, i lys av det omfattende samarbeidet med petroleumsnæringen, i større grad bør være seg bevisst sitt ansvar som kunnskapsprodusent i et landskap med interessemotsetninger. I den forbindelse etterlyser komiteen en grundigere refleksjon fra universitetenes side over sin mulige konserverende rolle gjennom sitt samarbeid med petroleumsnæringen.

NENT påpeker at det mangler en koordinert oversikt over finansiering til petroleumsforskning i Norge i dag. Komiteen anbefaler at universitetene i større grad bidrar til å fremme åpenhet og oversikt over omfang og betydning av petroleumsforskning og omstillingsforskning.

Publisert